ثبت نامراهنما

  • خرید و فروش
  • مصوبات

داده های انجمن

ورود کاربران

ایمیل
رمز عبور
عضویت
یادآوری رمز عبور

اخبار

روز ماه سال    

هیأت رییسه کمیته تخصصی صنعت نفت

 در روز سه شنبه مورخ 98/05/22 و پس از پایان جلسه کمیته تخصصی سازندگان، دومین جلسه...
۱۳۹۸/۰۵/۲۳

هیأت رییسه کمیته تخصصی سازندگان

بیست و چهارمین جلسه هیأت رییسه کمیته تخصصی سازندگان انجمن در روز سه شنبه مورخ...
۱۳۹۸/۰۵/۲۳

کمیته عمومی حقوقی

در روز سه شنبه مورخ 98/05/15 و از ساعت 16.00 کمیته عمومی حقوقی تشکیل جلسه داد و موضوعاتی...
۱۳۹۸/۰۵/۲۳

هیأت رییسه کمیته تخصصی سازندگان

بیست و سومین جلسه هیأت رییسه کمیته تخصصی سازندگان انجمن در روز سه شنبه مورخ...
۱۳۹۸/۰۵/۲۳

هیأت رییسه کمیته تخصصی اسکادا، تله متری، مخابرات و IoT

 ششمین جلسه هیأت رییسه کمیته تخصصی اسکادا، تله متری، مخابرات و IoT انجمن در سال...
۱۳۹۸/۰۵/۲۳

کمیته ارزیابی و تشخیص صلاحیت انجمن

 سی و هشتمین جلسه کمیته ارزیابی و تشخیص صلاحیت انجمن در روز یکشنبه مورخ 98/05/13 و از...
۱۳۹۸/۰۵/۲۳

هیأت رییسه کمیته تخصصی تجهیزات کشاورزی، دام و طیور

سیزدهمین جلسه هیأت رییسه تجهیزات کشاورزی، دام و طیور انجمن در روز یکشنبه مورخ...
۱۳۹۸/۰۵/۲۳

هیأت رییسه کمیته تخصصی صنعت نفت

اولین جلسه هیأت رییسه کمیته تخصصی صنعت نفت انجمن در سال سوم فعالیت در روز سه شنبه...
۱۳۹۸/۰۵/۱۲

هیأت رییسه کمیته تخصصی سازندگان

بیست و دومین جلسه هیأت رییسه کمیته تخصصی سازندگان انجمن در روز سه شنبه مورخ...
۱۳۹۸/۰۵/۱۲

هیأت رییسه کمیته تخصصی اسکادا، تله متری، مخابرات و IoT

پنجمین جلسه هیأت رییسه کمیته تخصصی اسکادا، تله متری، مخابرات و IoT انجمن در سال...
۱۳۹۸/۰۵/۱۲

ماهنامه تخصصی

حامیان

  • افراد آنلاین : ۲
  • تعداد بازدید امروز : ۲۸۹
  • تعداد بازدید کل : ۳,۷۵۰,۱۶۰