ثبت نامراهنما

  • خرید و فروش
  • مصوبات

داده های انجمن

ورود کاربران

ایمیل
رمز عبور
عضویت
یادآوری رمز عبور

اخبار

روز ماه سال    

هیأت رییسه کمیته تخصصی اسکادا، تله متری، مخابرات و IoT

 سومین جلسه هیأت رییسه کمیته تخصصی اسکادا، تله متری، مخابرات و IoT انجمن در سال...
۱۳۹۸/۰۴/۲۹

کمیته توسعه مناسبات و همکاری های انجمن

شصت و چهارمین جلسه کمیته توسعه مناسبات و همکاری های مشترک انجمن در روز یکشنبه...
۱۳۹۸/۰۴/۲۹

هیأت رییسه کمیته تخصصی تجهیزات کشاورزی، دام و طیور

 یازدهمین جلسه هیأت رییسه تجهیزات کشاورزی، دام و طیور انجمن در روز یکشنبه مورخ...
۱۳۹۸/۰۴/۲۹

هیأت رییسه کمیته تخصصی سازندگان

نوزدهمین جلسه هیأت رییسه کمیته تخصصی سازندگان انجمن در روز سه شنبه مورخ 98/04/18 و از...
۱۳۹۸/۰۴/۲۳

هیأت رییسه کمیته تخصصی اسکادا، تله متری، مخابرات و IoT

 دومین جلسه هیأت رییسه کمیته تخصصی اسکادا، تله متری، مخابرات و IoT انجمن در سال...
۱۳۹۸/۰۴/۲۳

هیأت رییسه کمیته تخصصی صنعت نفت انجمن

در روز چهارشنبه مورخ 98/04/19، هیأت رییسه کمیته تخصصی صنعت نفت انجمن تشکیل جلسه داد....
۱۳۹۸/۰۴/۲۳

کمیته ارزیابی و تشخیص صلاحیت انجمن

 سی و ششمین جلسه کمیته ارزیابی و تشخیص صلاحیت انجمن در روز یکشنبه مورخ 98/04/16 از...
۱۳۹۸/۰۴/۲۲

هیأت رییسه کمیته تخصصی تجهیزات کشاورزی، دام و طیور

دهمین جلسه هیأت رییسه تجهیزات کشاورزی، دام و طیور انجمن در روز یکشنبه مورخ 98/04/16 و...
۱۳۹۸/۰۴/۲۲

هیأت رییسه کمیته تخصصی صنعت نفت انجمن

 در روز سه شنبه مورخ 98/04/11 و پس از پایان جلسه کمیته تخصصی سازندگان، هیأت رییسه...
۱۳۹۸/۰۴/۱۲

هیأت رییسه کمیته تخصصی سازندگان

هجدهمین جلسه هیأت رییسه کمیته تخصصی سازندگان انجمن در روز سه شنبه مورخ 98/04/11 و از...
۱۳۹۸/۰۴/۱۲

ماهنامه تخصصی

حامیان

  • افراد آنلاین : ۴
  • تعداد بازدید امروز : ۸۳۶
  • تعداد بازدید کل : ۳,۶۳۹,۹۲۵