ثبت نامراهنما

داده های انجمن

ورود کاربران

ایمیل
رمز عبور
عضویت
یادآوری رمز عبور

اخبار و رویدادها

تاریخ خبر: ۱۳۹۸/۰۴/۲۳
هیأت رییسه کمیته تخصصی سازندگان

هیأت رییسه کمیته تخصصی سازندگان

نوزدهمین جلسه هیأت رییسه کمیته تخصصی سازندگان انجمن در روز سه شنبه مورخ 98/04/18 و از ساعت 13.00 در محل دبیرخانه برگزار گردید. در این جلسه، پیرو شناخت هر چه بیشتر انجمن و کمیته های تخصصی از توانمندی های اعضای انجمن در جهت انعکاس بهتر توانمندی ها به...

تاریخ خبر: ۱۳۹۸/۰۴/۲۳
هیأت رییسه کمیته تخصصی اسکادا، تله متری، مخابرات و IoT

هیأت رییسه کمیته تخصصی اسکادا، تله متری، مخابرات و IoT

 دومین جلسه هیأت رییسه کمیته تخصصی اسکادا، تله متری، مخابرات و IoT انجمن در سال دوم فعالیت (بیست و هفتمین جلسه کمیته از زمان تشکیل)، در روز دوشنبه مورخ 98/04/17 و از ساعت 14.00 در محل دبیرخانه برگزار گردید. در این جلسه مقرر شد تا از نمایندگان شرکت های...

تاریخ خبر: ۱۳۹۸/۰۴/۲۳
هیأت رییسه کمیته تخصصی صنعت نفت انجمن

هیأت رییسه کمیته تخصصی صنعت نفت انجمن

در روز چهارشنبه مورخ 98/04/19، هیأت رییسه کمیته تخصصی صنعت نفت انجمن تشکیل جلسه داد. در این جلسه که به طور فوق العاده برگزار گردید، با توجه به اتمام دوره فعالیت هیأت رییسه کمیته در سال دوم، موضوع تهیه گزارش عملکرد کمیته در دستور کار قرار داشت. این جلسه...

تاریخ خبر: ۱۳۹۸/۰۴/۲۲
کمیته ارزیابی و تشخیص صلاحیت انجمن

کمیته ارزیابی و تشخیص صلاحیت انجمن

 سی و ششمین جلسه کمیته ارزیابی و تشخیص صلاحیت انجمن در روز یکشنبه مورخ 98/04/16 از ساعت 15.00 در محل دبیرخانه برگزار گردید. در این جلسه که پیرو مصوبه هیأت مدیره انجمن، نمایندگان کمیته تخصصی سازندگان نیز حضور داشتند، موضوع تعیین فلوچارت ارزیابی اعضای...

تاریخ خبر: ۱۳۹۸/۰۴/۲۲
هیأت رییسه کمیته تخصصی تجهیزات کشاورزی، دام و طیور

هیأت رییسه کمیته تخصصی تجهیزات کشاورزی، دام و طیور

دهمین جلسه هیأت رییسه تجهیزات کشاورزی، دام و طیور انجمن در روز یکشنبه مورخ 98/04/16 و از ساعت 13.30 در محل دبیرخانه برگزار گردید. در این جلسه گزارش رییس کمیته مبنی بر جلسه با نمایندگان سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی ارایه و راه...

تاریخ خبر: ۱۳۹۸/۰۴/۱۲
هیأت رییسه کمیته تخصصی صنعت نفت انجمن

هیأت رییسه کمیته تخصصی صنعت نفت انجمن

 در روز سه شنبه مورخ 98/04/11 و پس از پایان جلسه کمیته تخصصی سازندگان، هیأت رییسه کمیته تخصصی صنعت نفت انجمن تشکیل جلسه داد. در این جلسه و با توجه به اتمام دوره فعالیت هیأت رییسه کمیته در سال دوم، روز سه شنبه مورخ 98/04/25 جهت برگزاری سومین مجمع کمیته تخصصی...

تاریخ خبر: ۱۳۹۸/۰۴/۱۲
هیأت رییسه کمیته تخصصی سازندگان

هیأت رییسه کمیته تخصصی سازندگان

هجدهمین جلسه هیأت رییسه کمیته تخصصی سازندگان انجمن در روز سه شنبه مورخ 98/04/11 و از ساعت 13.30 در محل دبیرخانه برگزار گردید. در این جلسه، پیرو شناخت هرچه بیشتر انجمن و کمیته ­های تخصصی از توانمندی های اعضای انجمن در جهت انعکاس بهتر توانمندی ها به...

تاریخ خبر: ۱۳۹۸/۰۴/۱۲
هیأت رییسه کمیته تخصصی اسکادا، تله متری، مخابرات و IoT

هیأت رییسه کمیته تخصصی اسکادا، تله متری، مخابرات و IoT

اولین جلسه هیأت رییسه کمیته تخصصی اسکادا، تله متری، مخابرات و IoT انجمن در سال دوم فعالیت (بیست و ششمین جلسه کمیته از زمان تشکیل)، با ترکیب هیأت رییسه جدید در روز دوشنبه مورخ 98/04/10 و از ساعت 15.00 در محل دبیرخانه برگزار گردید. در این جلسه مقرر شد تا پیرو...

تاریخ خبر: ۱۳۹۸/۰۴/۱۱
برگزاری دومین مجمع عمومی به طور عادی کمیته تخصصی اسکادا، تله متری، مخابرات و IoT

برگزاری دومین مجمع عمومی به طور عادی کمیته تخصصی اسکادا، تله متری،...

برگزاری دومین مجمع عمومی به طور عادی کمیته تخصصی اسکادا، تله متری، مخابرات و IoT؛   پیرو ارسال دعوتنامه قبلی و با توجه به نزدیک شده به دوره فعالیت یکساله هیأت رییسه کمیته تخصصی اسکادا، تله متری، مخابرات و IoT انجمن، دومین مجمع عمومی به طور عادی...

تاریخ خبر: ۱۳۹۸/۰۴/۱۰
نشست با نمایندگان سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی

نشست با نمایندگان سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی وزارت جهاد...

نشست با نمایندگان سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی پیرو هماهنگی های صورت گرفته، در روز دوشنبه مورخ 98/04/03 و از ساعت 8.30 نشستی در محل سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی با حضور نمایندگان انجمن صنفی شرکت...

تاریخ خبر: ۱۳۹۸/۰۴/۱۰
هیأت رییسه کمیته تخصصی اسکادا، تله متری، مخابرات و IoT

هیأت رییسه کمیته تخصصی اسکادا، تله متری، مخابرات و IoT

در روز شنبه مورخ 98/04/01 و از ساعت 15.30، بیست و پنجمین جلسه هیأت رییسه کمیته تخصصی اسکادا، تله متری، مخابرات و IoT انجمن در محل دبیرخانه برگزار گردید. در این جلسه و با توجه به برگزاری مجمع کمیته در روز دوشنبه مورخ 98/04/03، تهیه گزارش عملکرد کمیته در سال اول...

تاریخ خبر: ۱۳۹۸/۰۴/۱۰
سومین مجمع عمومی عادی فدراسیون صنعت نفت ایران (نوبت دوم) برگزار شد.

سومین مجمع عمومی عادی فدراسیون صنعت نفت ایران (نوبت دوم) برگزار شد.

سومین مجمع عمومی عادی فدراسیون صنعت نفت ایران (نوبت دوم) برگزار شد.   به نقل از وب سایت فدراسیون صنعت نفت ایران، پیرو آگهی فراخوان منتشره در روزنامه اطلاعات مورخ 1398/03/07، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه فدراسیون صنعت نفت ایران در مورخ 1398/03/29 ساعت ۸...

تاریخ خبر: ۱۳۹۸/۰۴/۰۱
هیأت رییسه کمیته تخصصی اسکادا، تله متری، مخابرات و IoT

هیأت رییسه کمیته تخصصی اسکادا، تله متری، مخابرات و IoT

   بیست و چهارمین جلسه هیأت رییسه کمیته تخصصی اسکادا، تله متری، مخابرات و IoT انجمن در روز دوشنبه مورخ 98/03/27 و از ساعت 14:30 در محل دبیرخانه برگزار گردید. در این جلسه، کمیته میزبان آقای مهندس مسعود رجایی، رییس هیأت مدیره شرکت مهندسی ارتباطی پیام...

تاریخ خبر: ۱۳۹۸/۰۳/۲۹
هیأت رییسه کمیته تخصصی تجهیزات کشاورزی، دام و طیور

هیأت رییسه کمیته تخصصی تجهیزات کشاورزی، دام و طیور

در روز یکشنبه مورخ 26/03/98 و از ساعت 13:30، نهمین جلسه هیأت رییسه کمیته تخصصی تجهیزات کشاورزی، دام و طیور انجمن در محل دبیرخانه برگزار گردید. در این جلسه، محتوای فلایرهای کمیته در دو بخش کشاورزی و طیور، به تأیید رسید. گفتنی است جلسه مذکور در ساعت 15:00 به...

تاریخ خبر: ۱۳۹۸/۰۳/۲۶
جلسه کمیته حقوقی انجمن برگزار گردید.

جلسه کمیته حقوقی انجمن برگزار گردید.

درروز سه شنبه مورخ 21/03/98 و از ساعت 16:00، اولین جلسه کمیته عمومی حقوقی در دوره نهم هیأت مدیره انجمن (هجدهمین جلسه کمیته از زمان تشکیل)، برگزار گردید. اعضای حاضر در این جلسه پیرامون موضوعاتی از جمله برگزاری نشست های حقوقی با اعضا و همچنین تدوین...

تاریخ خبر: ۱۳۹۸/۰۳/۲۶
نشست هیأت رییسه کمیته تخصصی اسکادا، تله متری، مخابرات و IoT برگزار گردید.

نشست هیأت رییسه کمیته تخصصی اسکادا، تله متری، مخابرات و IoT برگزار...

  به گزارش روابط عمومی، پیرو دعوت قبلی از اعضای انجمن، در روز دوشنبه مورخ 20/03/98 و از ساعت 15 نشست هیأت رییسه کمیته تخصصی اسکادا، تله متری، مخابرات و IOT انجمن، با نمایندگان شرکت های فعال در حوزه های مرتبط با فعالیت کمیته برگزار گردید. در ابتدای این...

تاریخ خبر: ۱۳۹۸/۰۳/۲۶
هشتمین جلسه هیأت رییسه کمیته تخصصی تجهیزات کشاورزی و دام و طیور برگزار گردید.

هشتمین جلسه هیأت رییسه کمیته تخصصی تجهیزات کشاورزی و دام و طیور...

در روز یکشنبه مورخ 19/03/98 و از ساعت 13:30، هشتمین جلسه هیأت رییسه کمیته تخصصی تجهیزات کشاورزی، دام و طیور برگزار گردید. تهیه فلایر تخصصی کمیته جهت ارایه به مخاطبان و تعیین موضوعات محوری جهت طرح در جلسات پیش رو با هیأت نمایندکان اتاق بازرگانی، از اهم...

تاریخ خبر: ۱۳۹۸/۰۲/۲۸
تلاش برای  هم افزایی با اعتقاد به کار گروهی

تلاش برای هم افزایی با اعتقاد به کار گروهی

تلاش برای هم افزایی با اعتقاد به کار گروهی به گزارش روابط عمومی انجمن به نقل از ایسنا؛ بیست‌وچهارمین نمایشگاه بین‌المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی در روز چهارشنبه مورخ 11/02/98، با حضور وزیر نفت، معاونان این وزارتخانه، مدیران شرکت‌های مختلف...

تاریخ خبر: ۱۳۹۷/۱۲/۱۵
برگزاری مجمع کمیته تخصصی کشاورزی، دام و طیور

برگزاری مجمع کمیته تخصصی کشاورزی، دام و طیور

  به گزارش روابط عمومی، مجمع کمیته تخصصی کشاورزی، دام و طیور انجمن در روز یکشنبه مورخ 12/12/97 و از ساعت 10 در محل دبیرخانه برگزار شد. در ابتدای این جلسه که با عنایت به بند «ب ماده 32» اساسنامه  و بنا به درخواست برخی از اعضا و مصوبه هیأت مدیره انجمن، با...

تاریخ خبر: ۱۳۹۷/۱۱/۱۴
نشست نمایندگان انجمن با نمایندگان صندوق صحا

نشست نمایندگان انجمن با نمایندگان صندوق صحا

نشست نمایندگان انجمن با نمایندگان صندوق صحا به گزارش روابط عمومی، در روز شنبه مورخ 97/11/13 دبیرخانه انجمن میزبان نمایندگان صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک (صحا) بود. در این نشست که از ساعت 14:00 آغاز شد، طرفین به بررسی روند تعاملات صورت...

ماهنامه تخصصی

حامیان

  • افراد آنلاین : ۴
  • تعداد بازدید امروز : ۱۴۶
  • تعداد بازدید کل : ۳,۴۶۶,۷۵۷