ثبت نامراهنما

داده های انجمن

ورود کاربران

ایمیل
رمز عبور
عضویت
یادآوری رمز عبور

اخبار و رویدادها

تاریخ خبر: ۱۳۹۸/۰۵/۲۳
هیأت رییسه کمیته تخصصی صنعت نفت

هیأت رییسه کمیته تخصصی صنعت نفت

 در روز سه شنبه مورخ 98/05/22 و پس از پایان جلسه کمیته تخصصی سازندگان، دومین جلسه هیأت رییسه کمیته تخصصی صنعت نفت انجمن در سال سوم فعالیت، تشکیل گردید. در این جلسه تعیین ساز و کار و اولویت بندی موضوعات مطروحه در مجمع سوم کمیته، در دستور کار قرار داشت....

تاریخ خبر: ۱۳۹۸/۰۵/۲۳
هیأت رییسه کمیته تخصصی سازندگان

هیأت رییسه کمیته تخصصی سازندگان

بیست و چهارمین جلسه هیأت رییسه کمیته تخصصی سازندگان انجمن در روز سه شنبه مورخ 98/05/22 و از ساعت 13.00 در محل دبیرخانه برگزار گردید. در این جلسه، تعیین شاخص ها و ظرایب تخصیصی به آنها در راستای تدوین بخش تخصصی آیین نامه ارزیابی سازندگان تجهیزات اتوماسیون...

تاریخ خبر: ۱۳۹۸/۰۵/۲۳
کمیته عمومی حقوقی

کمیته عمومی حقوقی

در روز سه شنبه مورخ 98/05/15 و از ساعت 16.00 کمیته عمومی حقوقی تشکیل جلسه داد و موضوعاتی از جمله، لایحه اصلاح موادی از قانون مالیات های مشتیقیم، ارجاعی از اتاق ایران و نیز آموزش های حقوقی به اعضا در دستور کار کمیته قرار گرفت. این جلسه در ساعت 16.30 به کار...

تاریخ خبر: ۱۳۹۸/۰۵/۲۳
هیأت رییسه کمیته تخصصی سازندگان

هیأت رییسه کمیته تخصصی سازندگان

بیست و سومین جلسه هیأت رییسه کمیته تخصصی سازندگان انجمن در روز سه شنبه مورخ 98/05/15 و از ساعت 13.00 در محل دبیرخانه برگزار گردید. در این جلسه، همانند کمیته ارزیابی و درراستای تدوین آیین نامه ارزیابی سازندگان انجمن، آیین نامه های ارزیابی سازندگان...

تاریخ خبر: ۱۳۹۸/۰۵/۲۳
هیأت رییسه کمیته تخصصی اسکادا، تله متری، مخابرات و IoT

هیأت رییسه کمیته تخصصی اسکادا، تله متری، مخابرات و IoT

 ششمین جلسه هیأت رییسه کمیته تخصصی اسکادا، تله متری، مخابرات و IoT انجمن در سال دوم فعالیت (سی و یکمین جلسه کمیته از زمان تشکیل)، در روز دوشنبه مورخ 98/05/14 و از ساعت 14.00 در محل دبیرخانه برگزار گردید. در این جلسه که نمایندگان شرکت های عضو کارگروه امنیت...

تاریخ خبر: ۱۳۹۸/۰۵/۲۳
کمیته ارزیابی و تشخیص صلاحیت انجمن

کمیته ارزیابی و تشخیص صلاحیت انجمن

 سی و هشتمین جلسه کمیته ارزیابی و تشخیص صلاحیت انجمن در روز یکشنبه مورخ 98/05/13 و از ساعت 15.00 در محل دبیرخانه برگزار گردید. در این جلسه که پیرو مصوبه هیأت مدیره¬ی انجمن، نمایندگان کمیته تخصصی سازندگان نیز حضور داشتند، آیین نامه های وزارت نفت و وزارت...

تاریخ خبر: ۱۳۹۸/۰۵/۲۳
هیأت رییسه کمیته تخصصی تجهیزات کشاورزی، دام و طیور

هیأت رییسه کمیته تخصصی تجهیزات کشاورزی، دام و طیور

سیزدهمین جلسه هیأت رییسه تجهیزات کشاورزی، دام و طیور انجمن در روز یکشنبه مورخ 98/05/13 و از ساعت 13.30 در محل دبیرخانه برگزار گردید. در این جلسه آثار و تبعات حذف دلار 4200 تومانی مورد بحث و تبادل نظر اعضا قرار گرفت. این جلسه در ساعت 15.00 به کار خود پایان داد. 

تاریخ خبر: ۱۳۹۸/۰۵/۱۲
هیأت رییسه کمیته تخصصی صنعت نفت

هیأت رییسه کمیته تخصصی صنعت نفت

اولین جلسه هیأت رییسه کمیته تخصصی صنعت نفت انجمن در سال سوم فعالیت در روز سه شنبه مورخ 98/05/08 و از ساعت 15.00 در محل دبیرخانه برگزار گردید. در این جلسه، آقای مهندس جلال کاوندی با اکثریت آراء به عنوان رییس و آقای مهندس همایون رشیدی به عنوان نایب رییس...

تاریخ خبر: ۱۳۹۸/۰۵/۱۲
هیأت رییسه کمیته تخصصی سازندگان

هیأت رییسه کمیته تخصصی سازندگان

بیست و دومین جلسه هیأت رییسه کمیته تخصصی سازندگان انجمن در روز سه شنبه مورخ 98/05/08 و از ساعت 13.00 در محل دبیرخانه برگزار گردید. در این جلسه، گروه بندی اعضای انجمن با توجه به شرح فعالیت شرکت های عضو در دستور کار قرار داشت. این جلسه در ساعت 15.00 پایان...

تاریخ خبر: ۱۳۹۸/۰۵/۱۲
هیأت رییسه کمیته تخصصی اسکادا، تله متری، مخابرات و IoT

هیأت رییسه کمیته تخصصی اسکادا، تله متری، مخابرات و IoT

پنجمین جلسه هیأت رییسه کمیته تخصصی اسکادا، تله متری، مخابرات و IoT انجمن در سال دوم فعالیت (سی امین جلسه کمیته از زمان تشکیل)، در روز دوشنبه مورخ 98/05/07 و از ساعت 14.00 در محل دبیرخانه برگزار گردید. در این جلسه و پیرو حضور اعضای کارگروه امنیت سایبری در...

تاریخ خبر: ۱۳۹۸/۰۵/۱۲
کمیته توسعه مناسبات و همکاری های انجمن

کمیته توسعه مناسبات و همکاری های انجمن

شصت و پنجمین جلسه کمیته توسعه مناسبات و همکاری های مشترک انجمن در روز یکشنبه مورخ 98/05/06 و از ساعت 15.00 در محل دبیرخانه برگزار گردید. در این جلسه همانند جلسه پیشین، تعیین ساز و کار کارگروه توسعه بازار منطقه ای در دستور کار قرار داشت و پیرو درخواست...

تاریخ خبر: ۱۳۹۸/۰۵/۰۵
هیأت رییسه کمیته تخصصی سازندگان

هیأت رییسه کمیته تخصصی سازندگان

بیست و یکمین جلسه هیأت رییسه کمیته تخصصی سازندگان انجمن در روز سه شنبه مورخ 98/05/01 و از ساعت 13.00 در محل دبیرخانه برگزار گردید. در این جلسه، که با حضور نمایندگانی از شرکت های عضو و سازندگان تجهیزات اتوماسیون صنعتی برگزار گردید، موضوع تدوین آیین­ نامه...

تاریخ خبر: ۱۳۹۸/۰۵/۰۵
هیأت رییسه کمیته تخصصی اسکادا، تله متری، مخابرات و IoT

هیأت رییسه کمیته تخصصی اسکادا، تله متری، مخابرات و IoT

چهارمین جلسه هیأت رییسه کمیته تخصصی اسکادا، تله متری، مخابرات و IoT انجمن در سال دوم فعالیت (بیست و نهمین جلسه کمیته از زمان تشکیل)، در روز دوشنبه مورخ 98/04/31 و از ساعت 14.00 در محل دبیرخانه برگزار گردید. در این جلسه که اعضای کارگروه امنیت سایبری نیز حضور...

تاریخ خبر: ۱۳۹۸/۰۵/۰۵
کمیته ارزیابی و تشخیص صلاحیت

کمیته ارزیابی و تشخیص صلاحیت

سی و هفتمین جلسه کمیته ارزیابی و تشخیص صلاحیت انجمن در روز یکشنبه مورخ 98/04/30 و از ساعت 15.00 در محل دبیرخانه برگزار گردید. در این جلسه که نمایندگان هیأت رییسه کمیته تخصصی سازندگان نیز حضور داشتند، موضوع ارزیابی شرکت های سازنده عضو انجمن از طریق تدوین...

تاریخ خبر: ۱۳۹۸/۰۵/۰۵
هیأت رییسه کمیته تخصصی تجهیزات کشاورزی، دام و طیور

هیأت رییسه کمیته تخصصی تجهیزات کشاورزی، دام و طیور

دوازدهمین جلسه هیأت رییسه کمیته تخصصی تجهیزات کشاورزی، دام و طیور انجمن در روز یکشنبه مورخ 98/04/30 و از ساعت 13.30 در محل دبیرخانه برگزار گردید. در این جلسه همانند جلسه پیشین تعیین مخاطبان تأثیر گذار بر کمیته در دستور کار قرار داشت. این جلسه در ساعت 15.00...

تاریخ خبر: ۱۳۹۸/۰۴/۲۹
سومین مجمع عمومی به طور عادی کمیته تخصصی صنعت نفت انجمن برگزار شد

سومین مجمع عمومی به طور عادی کمیته تخصصی صنعت نفت انجمن برگزار شد

پیرو دعوت نامه ارسالی از سوی دبیرخانه، سومین مجمع عمومی کمیته تخصصی صنعت نفت انجمن در روز سه شنبه مورخ 98/04/25 و از ساعت 15.00 در محل دبیرخانه برگزار گردید. پس از رسمیت یافتن جلسه و توضیحات آقای مهندس وحید تیموری، دبیر انجمن صنفی شرکت های اتوماسیون...

تاریخ خبر: ۱۳۹۸/۰۴/۲۹
هیأت رییسه کمیته تخصصی سازندگان

هیأت رییسه کمیته تخصصی سازندگان

بیستمین جلسه هیأت رییسه کمیته تخصصی سازندگان انجمن در روز سه شنبه مورخ 98/04/25 و از ساعت 13.00 در محل دبیرخانه برگزار گردید. در این جلسه، آیین نامه ارزیابی و صدور پروانه خدمات فنی و مهندسی در تخصص یکپارچه سازی سیستم های اتوماسیون صنعتی انجمن به عنوان...

تاریخ خبر: ۱۳۹۸/۰۴/۲۹
هیأت رییسه کمیته تخصصی اسکادا، تله متری، مخابرات و IoT

هیأت رییسه کمیته تخصصی اسکادا، تله متری، مخابرات و IoT

 سومین جلسه هیأت رییسه کمیته تخصصی اسکادا، تله متری، مخابرات و IoT انجمن در سال دوم فعالیت (بیست و هشتمین جلسه کمیته از زمان تشکیل)، در روز دوشنبه مورخ 98/04/24 و از ساعت 13.30 در محل دبیرخانه برگزار گردید. در این جلسه تعیین موضوعات محوری و شرح وظایف...

تاریخ خبر: ۱۳۹۸/۰۴/۲۹
کمیته توسعه مناسبات و همکاری های انجمن

کمیته توسعه مناسبات و همکاری های انجمن

شصت و چهارمین جلسه کمیته توسعه مناسبات و همکاری های مشترک انجمن در روز یکشنبه مورخ 98/04/23 و از ساعت 15.00 در محل دبیرخانه برگزار گردید. در این جلسه تعیین ساز و کار کارگروه توسعه بازار منطقه ای در دستور کار قرار داشت و پیرامون موضوعاتی از جمله دومین...

تاریخ خبر: ۱۳۹۸/۰۴/۲۹
هیأت رییسه کمیته تخصصی تجهیزات کشاورزی، دام و طیور

هیأت رییسه کمیته تخصصی تجهیزات کشاورزی، دام و طیور

 یازدهمین جلسه هیأت رییسه تجهیزات کشاورزی، دام و طیور انجمن در روز یکشنبه مورخ 98/04/23 و از ساعت 13.30 در محل دبیرخانه برگزار گردید. در این جلسه تعیین مخاطبان تأثیر گذار بر کمیته در دستور کار قرار گرفت و در گام اول، کمیته با بررسی سایت وزارت جهاد...

ماهنامه تخصصی

حامیان

  • افراد آنلاین : ۷
  • تعداد بازدید امروز : ۷۹۰
  • تعداد بازدید کل : ۳,۵۰۷,۳۹۱