ثبت نامراهنما

داده های انجمن

ورود کاربران

ایمیل
رمز عبور
عضویت
یادآوری رمز عبور

اخبار و رویدادها

تاریخ خبر: ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
هیأت رییسه کمیته تخصصی نفت

هیأت رییسه کمیته تخصصی نفت

چهارمین جلسه هیأت رییسه کمیته تخصصی صنعت نفت انجمن در سال سوم فعالیت در روز سه شنبه مورخ 98/06/26 و از ساعت 15.00 در محل دبیرخانه برگزار گردید. جمع بندی موضوعات محوری جهت طرح در مجمع فوق العاده کمیته، برنامه بازدید از شرکت محترم البرز میکرو سیستم پیرو...

تاریخ خبر: ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
نشست با نمایندگان شرکت مشاور سرمایه گذاری فاینتک

نشست با نمایندگان شرکت مشاور سرمایه گذاری فاینتک

به گزارش روابط عمومی، در روز دوشنبه مورخ 98/06/25 و از ساعت 11.00 در محل دبیرخانه انجمن، نشست مشترکی با حضور نمایندگان انجمن اتوماسیون صنعتی و نمایندگان شرکت مشاور سرمایه گذاری فاینتک برگزار گردید. در این جلسه موضوعاتی از جمله ارایه خدمات مالی تخصصی به...

تاریخ خبر: ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
نشست نمایندگان انجمن اتوماسیون صنعتی با نمایندگان انجمن فراسان و انجمن مهندسین برق و الکترونیک

نشست نمایندگان انجمن اتوماسیون صنعتی با نمایندگان انجمن فراسان و...

به گزارش روابط عمومی، در روز دوشنبه مورخ 98/06/25 و از ساعت 13.00، دبیرخانه انجمن صنفی شرکت های اتوماسیون صنعتی، میزبان نشست مشترکی با حضور نمایندگان انجمن صنفی فرهنگ سازان و تولید کنندگان محتوای سایبری (فراسان) و انجمن مهندسین برق و الکترونیک بود. در...

تاریخ خبر: ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
هیأت رییسه کمیته تخصصی اسکادا، تله متری، مخابرات و IOT

هیأت رییسه کمیته تخصصی اسکادا، تله متری، مخابرات و IOT

نهمین جلسه هیأت رییسه کمیته تخصصی اسکادا، تله متری، مخابرات و IOT انجمن در سال دوم فعالیت، در روز دوشنبه مورخ 98/06/25 و از ساعت 14.00تا 16.30 در محل دبیرخانه برگزار گردید. در این جلسه موضوعاتی همچون، برنامه ریزی نشست با مخاطبان تآثیر گذار کمیته و همچنین...

تاریخ خبر: ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
کمیته ارزیابی و تشخیص صلاحیت

کمیته ارزیابی و تشخیص صلاحیت

چهل و یکمین جلسه کمیته ارزیابی و تشخیص صلاحیت انجمن در روز یکشنبه مورخ 98/06/24 و از ساعت 15.00 در محل دبیرخانه برگزار گردید. در این جلسه تهیه چک لیست جهت تدوین بانک اطلاعاتی اعضا پیرو مصوبه هیأت مدیره دوره نهم و همچنین چگونگی اعتبار بخشی به رتبه های...

تاریخ خبر: ۱۳۹۸/۰۶/۱۶
نشست تخصصی بررسی مشارکت و فعالیت کمیته فنی INEC TC 65 متناظر با IEC TC 65

نشست تخصصی بررسی مشارکت و فعالیت کمیته فنی INEC TC 65 متناظر با IEC TC 65

نشست تخصصی بررسی مشارکت و فعالیت کمیته فنی INEC TC65 متناظر با IEC TC 65 برگزار شد. INEC TC65: Industrial-process measurement, control and automation    به گزارش روابط عمومی، نشست تخصصی بررسی مشارکت و فعالیت ذینفعان و ذیربطان کشور در کمیته فنی INEC TC65 متناظر با IEC TC65 و کمیته های فرعی...

تاریخ خبر: ۱۳۹۸/۰۶/۱۶
هیأت رییسه کمیته تخصصی نفت

هیأت رییسه کمیته تخصصی نفت

سومین جلسه هیأت رییسه کمیته تخصصی صنعت نفت انجمن در سال سوم فعالیت در روز سه شنبه مورخ 98/06/12 و از ساعت 15.00 در محل دبیرخانه برگزار گردید. نمایشگاه نفت عسلویه و پنجمین کنگره و نمایشگاه راهبردی نفت و نیرو از موضوعات مورد بررسی در جلسه برگزار شده بود....

تاریخ خبر: ۱۳۹۸/۰۶/۱۶
هیأت رییسه کمیته تخصصی سازندگان

هیأت رییسه کمیته تخصصی سازندگان

جلسه فوق العاده هیأت رییسه کمیته تخصصی سازندگان انجمن در روز دوشنبه مورخ 98/06/11 و از ساعت 16.00تا 17.40 در محل شرکت ایراث طرح برگزار گردید. گفتنی است بیست و هفتمین جلسه کمیته نیز در روز سه شنبه مورخ 98/06/12 و از ساعت 13.00 تا 15.00 در محل دبیرخانه برگزار شد. در این...

تاریخ خبر: ۱۳۹۸/۰۶/۱۶
کمیته ارزیابی و تشخیص صلاحیت

کمیته ارزیابی و تشخیص صلاحیت

چهلمین جلسه کمیته ارزیابی و تشخیص صلاحیت انجمن در روز یکشنبه مورخ 98/06/10 و از ساعت 15.00 در محل دبیرخانه برگزار گردید. در این جلسه مصوبات پیشین کمیته پیرامون اصلاح آیین نامه رتبه بندی یکپارچه سازان و پیشنهادات اصلاحی ارایه شده از سوی کمیته تخصصی...

تاریخ خبر: ۱۳۹۸/۰۶/۱۳
کمیته حقوقی

کمیته حقوقی

بیستمین جلسه کمیته عمومی حقوقی انجمن در روز سه شنبه مورخ 98/06/05 و از ساعت 16.00 در محل دبیرخانه برگزار گردید. در این جلسه بررسی آیین نامه های نحوه تشکیل و چگونگی اداره کمیته های عمومی و تخصصی انجمن و همچنین مفاد مربوطه در اساسنامه انجمن، در دستور کار...

تاریخ خبر: ۱۳۹۸/۰۶/۱۳
هیأت رییسه کمیته تخصصی سازندگان

هیأت رییسه کمیته تخصصی سازندگان

بیست و پنجمین جلسه هیأت رییسه کمیته تخصصی سازندگان انجمن در روز سه شنبه مورخ 98/06/05 و از ساعت 13.00 در محل دبیرخانه برگزار گردید. در این جلسه، موضوع  تعیین شاخص های فنی و تخصصی آیین نامه ارزیابی و صدور گواهینامه تأیید صلاحیت سازندگان اتوماسیون صنعتی،...

تاریخ خبر: ۱۳۹۸/۰۶/۱۳
هیأت رییسه کمیته تخصصی اسکادا، تله متری، مخابرات و IoT

هیأت رییسه کمیته تخصصی اسکادا، تله متری، مخابرات و IoT

هشتمین جلسه هیأت رییسه کمیته تخصصی اسکادا، تله متری، مخابرات و IoT انجمن در سال دوم فعالیت (سی و سومین جلسه کمیته از زمان تشکیل)، در روز دوشنبه مورخ 98/06/04 و از ساعت 14.00 در محل دبیرخانه برگزار گردید. در این جلسه ماهیت کارگروه بودن یا تشکیل کمیته دادن...

تاریخ خبر: ۱۳۹۸/۰۶/۱۳
کمیته توسعه مناسبات و همکاری های مشترک

کمیته توسعه مناسبات و همکاری های مشترک

شصت و ششمین جلسه کمیته توسعه مناسبات و همکاری های مشترک انجمن، در روز یکشنبه مور98/06/03 و از ساعت 15.00 در محل دبیرخانه برگزار گردید. در این جلسه  موضوعاتی همچون کارگروه توسعه بازار منطقه ای، عضویت در اتاق های مشترک و نمایشگاه عراق در دستور کار قرار...

تاریخ خبر: ۱۳۹۸/۰۶/۱۳
هیأت رییسه کمیته تخصصی تجهیزات کشاورزی، دام و طیور

هیأت رییسه کمیته تخصصی تجهیزات کشاورزی، دام و طیور

چهاردهمین جلسه هیأت رییسه کمیته تخصصی تجهیزات کشاورزی، دام و طیور انجمن در روز یکشنبه مورخ 98/06/03 و از ساعت 13.30 در محل دبیرخانه برگزار گردید. در این جلسه برنامه ریزی پیرامون جلسه با معاون وزیر جهاد کشاورزی و مدیرکل دفتر ماشین سازی و تجهیزات وزارت...

تاریخ خبر: ۱۳۹۸/۰۶/۰۳
هیأت رییسه کمیته تخصصی اسکادا، تله متری، مخابرات و IoT

هیأت رییسه کمیته تخصصی اسکادا، تله متری، مخابرات و IoT

 در روز دوشنبه مورخ 98/05/28 و ازساعت 14.00، سی و دومین جلسه  هیأت رییسه کمیته تخصصی اسکادا، تله متری، مخابرات و IoT انجمن برگزار گردید. در این جلسه و پیرو دعوت قبلی نماینده شرکت فرینه فناور در جلسه حاضر شد و به معرفی توانمندی ­های شرکت متبوع خود در حوزه...

تاریخ خبر: ۱۳۹۸/۰۶/۰۳
کمیته ارزیابی و تشخیص صلاحیت

کمیته ارزیابی و تشخیص صلاحیت

  سی و نهمین جلسه کمیته ارزیابی و تشخیص صلاحیت انجمن در روز یکشنبه مورخ 98/05/27 و از ساعت 15.00 در محل دبیرخانه برگزار گردید. در این جلسه، موضوعاتی از قبیل تهیه بانک اطاعاتی اعضا و بررسی آیین نامه ارزیابی شرکت­ های دانش بنیان در دستور کار قرار داشت. این...

تاریخ خبر: ۱۳۹۸/۰۵/۲۳
هیأت رییسه کمیته تخصصی صنعت نفت

هیأت رییسه کمیته تخصصی صنعت نفت

 در روز سه شنبه مورخ 98/05/22 و پس از پایان جلسه کمیته تخصصی سازندگان، دومین جلسه هیأت رییسه کمیته تخصصی صنعت نفت انجمن در سال سوم فعالیت، تشکیل گردید. در این جلسه تعیین ساز و کار و اولویت بندی موضوعات مطروحه در مجمع سوم کمیته، در دستور کار قرار داشت....

تاریخ خبر: ۱۳۹۸/۰۵/۲۳
هیأت رییسه کمیته تخصصی سازندگان

هیأت رییسه کمیته تخصصی سازندگان

بیست و چهارمین جلسه هیأت رییسه کمیته تخصصی سازندگان انجمن در روز سه شنبه مورخ 98/05/22 و از ساعت 13.00 در محل دبیرخانه برگزار گردید. در این جلسه، تعیین شاخص ها و ظرایب تخصیصی به آنها در راستای تدوین بخش تخصصی آیین نامه ارزیابی سازندگان تجهیزات اتوماسیون...

تاریخ خبر: ۱۳۹۸/۰۵/۲۳
کمیته عمومی حقوقی

کمیته عمومی حقوقی

در روز سه شنبه مورخ 98/05/15 و از ساعت 16.00 کمیته عمومی حقوقی تشکیل جلسه داد و موضوعاتی از جمله، لایحه اصلاح موادی از قانون مالیات های مشتیقیم، ارجاعی از اتاق ایران و نیز آموزش های حقوقی به اعضا در دستور کار کمیته قرار گرفت. این جلسه در ساعت 16.30 به کار خود...

تاریخ خبر: ۱۳۹۸/۰۵/۲۳
هیأت رییسه کمیته تخصصی سازندگان

هیأت رییسه کمیته تخصصی سازندگان

بیست و سومین جلسه هیأت رییسه کمیته تخصصی سازندگان انجمن در روز سه شنبه مورخ 98/05/15 و از ساعت 13.00 در محل دبیرخانه برگزار گردید. در این جلسه، همانند کمیته ارزیابی و درراستای تدوین آیین نامه ارزیابی سازندگان انجمن، آیین نامه های ارزیابی سازندگان...

ماهنامه تخصصی

حامیان

  • افراد آنلاین : ۵
  • تعداد بازدید امروز : ۵۶۵
  • تعداد بازدید کل : ۳,۵۵۴,۰۳۱