ثبت نامراهنما

داده های انجمن

ارزیابی محصولات سازندگان داخلی

ورود کاربران

ایمیل
رمز عبور
عضویت
یادآوری رمز عبور

تاریخچه

 

ردیف تصویرمعرفیتوضیحات بیشتر
1 مجمع عمومی فوق العاده سال 1391
 • مجمع عمومی فوق العاده سال 1391
 • با عنایت به ماده­ی 24 آیین­ نامه­ ی...
 • مجمع عمومی فوق العاده سال 1391
 • با عنایت به ماده­ی 24 آیین­ نامه­ ی جدید چگونگی تشكیل، حدود وظایف و اختیارات و نحوه­ی عملكرد انجمن­های صنفی و كانون­های مربوطه با عنوان «تشكل­های موضوع این آیین­نامه مكلفند ساختار، تشكیلات و اساسنامه­ی خود را با آیین نامه­ی جدید منطبق نمایند؛»
 • تغییر اسانامه جدید در دستور کار مجمع قرار گرفت و اساسنامه جدید تصویب گردید.همچنین متنی با موضوع شرایط عضویت در اتاق بازرگانی و صنایع و معدن و کشاورزی ایران با تصویب مجمع به اساسنامه اضافه شد.بدین صورت اعضا با عضویت انجمن در اتاق بازرگانی موافقت نمودند.
2 مجمع عمومی عادی سال 1391
 • مجمع عمومی عادی سال 1391
 • این مجمع در نوبت اول و در تاریخ 1390/10/12...
 • مجمع عمومی عادی سال 1391
 • این مجمع در نوبت اول و در تاریخ 1390/10/12 برگزار گردید. در این مجمع انتخاب هیات مدیره و بازرسان و اعضای علی البدل هیات مدیره صورت پذیرفت كه اسامی منتخبین به شرح زیر می باشد.
 • آقایان احمد نصری مهاجری، مسعود مهرداد، حسین فرهادی، مهدی شهابی و امیر نصرت ذوالفقاری به عنوان اعضای هیات مدیره آقایان محمد محمودیان و حامد شجاعی به عنوان بازرسان اصلی آقایان رضا شیتره و دكتر محمد حسین رفان به عنوان اعضای علی البدل
3 مجمع عمومی عادی سال 1390
 • مجمع عمومی عادی سال 1390
 • این مجمع در نوبت اول و در تاریخ 1390/12/15...
 • مجمع عمومی عادی سال 1390
 • این مجمع در نوبت اول و در تاریخ 1390/12/15 برگزار گردید. در این مجمع انتخاب بازرسان و اعضای علی البدل هیات مدیره صورت پذیرفت كه اسامی منتخبین به شرح زیر می باشد.
 • آقایان محمد محمودیان و حامد شجاعی به عنوان بازرسان اصلی آقای دكتر علی میرسعیدقاضی به عنوان عضو علی البد
4 مجمع عمومی عادی سال 1389
 • مجمع عمومی عادی سال 1389
 • این مجمع در نوبت اول و در تاریخ 1389/10/07...
 • مجمع عمومی عادی سال 1389
 • این مجمع در نوبت اول و در تاریخ 1389/10/07 برگزار گردید. در این مجمع انتخابات بازرسان و اعضای علی البدل هیات مدیره صورت پذیرفت كه اسامی منتخبین به شرح زیر می باشد.
 • آقایان محمد محمودیان و حامد شجاعی به عنوان بازرسان اصلی آقای مهدی شهابی به عنوان بازرس علی البدل آقای حسین فرهادی و رضا شیتره به عنوان عضو علی البدل
5 مجمع عمومی عادی سال 1388
 • مجمع عمومی عادی سال 1388
 • این مجمع در نوبت اول و با استقبال بیش...
 • مجمع عمومی عادی سال 1388
 • این مجمع در نوبت اول و با استقبال بیش از نیمی از شركت های رسمی در تاریخ 1388/09/01 برگزار گردید. مدیران دوره پنجم را انتخاب نمودند كه اسامی منتخبین به شرح زیر می باشد.
 • آقای مهران باقریان به عنوان عضو علی البدل آقای مسعود مهرداد به عنوان عضو علی البدل آقای هدایت گلكار به عنوان عضو اصلی آقای غلامرضا كیانمهر به عنوان خزانه دار آقای احمد نصری مهاجری به عنوان عضو اصلی آقای فرهاد نجفی به عنوان عضو اصلی آقای عارف لاریی به عنوان عضو اصلی آقایان محمد محمودیان و رضا شیتره به عنوان بازرسان اصلی آقای حسین فرهادی به عنوان بازرس علی البدل
6 مجمع عمومی عادی سال 1387
 • مجمع عمومی عادی سال 1387
 • این مجمع كه برای اولین بار در تاریخ...
 • مجمع عمومی عادی سال 1387
 • این مجمع كه برای اولین بار در تاریخ برگزاری مجامع در نوبت اول و با استقبال بیش از نیمی از شركت های رسمی در تاریخ 1387/08/26 برگزار گردید. در این مجمع انتخابات بازرسان صورت پذیرفت كه اسامی منتخبین به شرح زیر می­باشد.
 • آقایان محمد محمودیان و سیروس جوانمرد به عنوان بازرسان اصلی. آقای مهران باباپور به عنوان بازرس علی البدل.
7 مجمع عمومی عادی سال 1386
 • مجمع عمومی عادی سال 1386
 • این مجمع در تاریخ 1386/10/16 تشكیل شد. در...
 • مجمع عمومی عادی سال 1386
 • این مجمع در تاریخ 1386/10/16 تشكیل شد. در این مجمع بازرسان انجمن برای مدت یك سال انتخاب شدند.
 • آقایان محمد محمودیان و ناصر مسرور به عنوان بازرسان اصلی. آقای عارف لاریی به عنوان بازرس علی البدل
8 مجمع عمومی عادی سال 1385
 • مجمع عمومی عادی سال 1385
 • مجمع عمومی عادی سال 1385
 • مدیران دوره پنجم را انتخاب نمود. آقای احمد نصری مهاجری (شركت طراحی مهندسی فرانگر صنعت) عضو اصلی آقای جاوید بندرچی (شركت سیستم­های ناظر فرزان) عضو اصلی آقای مسعود مهرداد (شركت كامپیوتری برگ) عضو اصلی آقای هدایت گلكار (شركت بادران پنوماتیك) عضو اصلی آقای غلامرضا كیان­مهر(شركت پایكاربنیان) عضو اصلی آقای عباس غضنفری (شركت همایه) عضو علی­البدل آقای محمد امیراحمدی (شركت فرینه) عضو علی­البدل در این مجمع آقایان جلال كاوندی و محمد تقی الموتی نیا (بازرس اصلی) و آقای بهزاد پورقناد (بازرس علی البدل) انتخاب شدند.
9 مجمع عمومی عادی سال 1382
 • مجمع عمومی عادی سال 1382
 • مجمع عمومی عادی سال 1382
 • اعضاء هیأت مدیره دوره دوم را انتخاب نمود. آقای محمود پریده­پور (شركت طرح و توسعه سیستم­ها) عضو اصلی آقای اسماعیل ثنائی (شركت پتسا) عضو اصلی آقای میرمحسن مدنی (شركت فراروش) عضو اصلی آقای آقای همایون رشیدی­پور (شركت ساپتا) عضو اصلی آقای رضا حسینی (شركت متدالكترونیك سپاهان) عضو اصلی آقای هوشنگ رستمیان (شركت رازك پژوهش) عضو علی­البدل آقای محمد امیراحمدی (شركت فرینه) عضو علی­البدل ضمناً آقایان محمد كریمیان و جلال كاوندی به عنوان بازرسان انجمن انتخاب شدند. مجمع عمومی سال 1378 آقایان جلال كاوندی و مسعود مهرداد را به عنوان بازرسان انجمن انتخاب نمود.
10 مجمع عمومی عادی سال 1379
 • مجمع عمومی عادی سال 1379
 • مجمع عمومی عادی سال 1379
 • انتخاب مدیران دوره سوم را بدین صورت انجام داد. آقای حسن درویش (شركت كنترونیك) عضو اصلی آقای سهیل امیرصادقی (شركت والا الكترونیك) عضو اصلی آقای هوشنگ رستمیان (شركت رازك پژوهش) عضو اصلی آقای محمد امیراحمدی (شركت فرینه) عضو اصلی آقای آرمان صفاری (شركت پتسا صنعت) عضو اصلی آقای محمد ایمانی (شركت فستوپنوماتیك) عضو علی­البدل آقای رافی گالو ستیان (شركت حنیف) عضو علی­البدل در مجمع عمومی عادی سال 1381 آقایان مسعود مهرداد و ریاحی به عنوان بازرسان انجمن انتخاب شدند .
11 مجمع عمومی عادی سال 1377
 • مجمع عمومی عادی سال 1377
 • مجمع عمومی عادی سال 1377
 • اعضاء هیأت مدیره دوره دوم را انتخاب نمود. آقای محمود پریده­پور (شركت طرح و توسعه سیستم­ها) عضو اصلی آقای اسماعیل ثنائی (شركت پتسا) عضو اصلی آقای میرمحسن مدنی (شركت فراروش) عضو اصلی آقای آقای همایون رشیدی­پور (شركت ساپتا) عضو اصلی آقای رضا حسینی (شركت متدالكترونیك سپاهان) عضو اصلی آقای هوشنگ رستمیان (شركت رازك پژوهش) عضو علی­البدل آقای محمد امیراحمدی (شركت فرینه) عضو علی­البدل ضمناً آقایان محمد كریمیان و جلال كاوندی به عنوان بازرسان انجمن انتخاب شدند. مجمع عمومی سال 1378 آقایان جلال كاوندی و مسعود مهرداد را به عنوان بازرسان انجمن انتخاب نمود.
12 مجمع عمومی فوق العاده سال 1376
 • مجمع عمومی فوق العاده سال 1376
 • مجمع عمومی فوق العاده سال 1376
 • در مجمع فوق العاده 1376 نیز برخی دیگر از مواد اساسنامه اصلاح گردید.
13 مجمع عمومی فوق العاده سال 1375
 • مجمع عمومی فوق العاده سال 1375
 • در مجمع عمومی فوق العاده سال 1375 برخی...
 • مجمع عمومی فوق العاده سال 1375
 • در مجمع عمومی فوق العاده سال 1375 برخی مواد اساسنامه اصلاح گردید.
14 مجمع عمومی عادی سال 1375
 • مجمع عمومی عادی سال 1375
 • در مجمع عمومی عادی سال 1375 مجدداً...
 • مجمع عمومی عادی سال 1375
 • در مجمع عمومی عادی سال 1375 مجدداً آقایان همایون رشیدی پور و مسعود مهرداد به عنوان بازرسان انجمن انتخاب شدند
 • بازرسان انجمن آقایان همایون رشیدی پور و رستمیان انتخاب شدند
15 مجمع عمومی عادی سال 1374
 • مجمع عمومی عادی سال 1374
 • در تاریخ 1374/4/21 تشكیل گردید كه در آن...
 • مجمع عمومی عادی سال 1374
 • در تاریخ 1374/4/21 تشكیل گردید كه در آن اساسنامه انجمن مشتمل بر 59 ماده تصویب و اعضاء هیأت مدیره اولین دوره انتخاب گردیدند.
 • آقایان محمد حسن درویش، میر محسن مدنی، اسماعیل ثنائی، محمود پریده¬پور و نصرت ا... مختاری، به عنوان اعضاء اصلی و آقایان علی اكبر سهیلی و جلال كاوندی، به عنوان اعضاء علی¬البدل انتخاب شدند. ضمناً آقایان همایون رشیدی و مسعود مهرداد به عنوان بازرسان انجمن انتخاب شدند.

ماهنامه تخصصی

حامیان

آگهی های تبلیغاتی

 • افراد آنلاین : ۴
 • تعداد بازدید امروز : ۷۲۵
 • تعداد بازدید کل : ۶,۶۱۷,۴۹۵